Effektiv fräsning av Stubbar i Göteborgstrakterna

Vill du hellre ringa till oss?
Ring: 031-725 35 41

Snabboffert

Snabboffert

Rimlig Stubbfräsning i Göteborg

Alla vet vilka problem det kan vara att bli av med en stubbe, och vilket slit det är att försöka gräv upp dem för hand. De sitter oftast väldigt djup, det slutar med en ond rygg och att man ger upp. Det är oftast inte så lätt att komma åt med en grävmaskin, vilken kör sönder gräsmattan bara för att få bort den där förbaskade stubben! Om oturen är framme, så lyckas man kanske med att ha av en kabel som lirkat in sig i stubbens rötter.

Då är stubbfräsning en mycket lindrigare metod, både för din gräsmatta och plånbok.

Med denna lätta maskin så rullar jag lätt in på din gräsmatta och fräser ner stubben till ca 10-30 cm under gräsnivå. Stubben förvandlas till träflis och det enda som syns är ett hål där stubben tidigare har varit, inga som helst andra skador. Ingen stubbe är för stor, och man kommer åt de flesta.

Om du blivit intresserad och har några frågor så är det bara att slå en signal eller mejla, då kan jag också tala om vad det skulle kosta för dig att bli av med dina stubbar.

 

Tjänster:

Personal med erfarenhet

Arborister med lång erfarenhet med stubbfräsning, trädfällning och andra trädrelaterade tjänster.

Kvalitet

När vi är färdiga lämnar vi minimalt med spår efter oss.

RUT-Avdrag

Stubbfräsning kan kombineras med RUT-avdraget.

Högkvalitativ och kostnadseffektiv Stubbfräsning!

Om du blivit intresserad och har några frågor så är det bara att slå en signal eller mejla, då kan jag också tala om vad det skulle kosta för dig att bli av med dina stubbar. Våra maskiner kan drivas försiktigt över gräsmattor och fräsning av trädstammar och rota till staket utan skada.

Vi har stora och kraftfulla maskiner som är lämpliga för fräsning av stora stubbar i parker, kyrkogårdar och skogsmark samt mindre maskiner som passar in i snäva kullar.

 

Den minsta kan köras genom en 90 cm bred port. Normalt fräsdjup är 15-20 cm under marknivå. Om det ska planteras på samma ställe, kan vi fröda ytterligare djupa hål. I de flesta fall kan vi erbjuda ett pris över telefonen baserat på stubbens diameter uppmätt på botten av marken. Om den ska drivas över en gräsmatta som är stuvad, rekommenderar vi att du väntar tills gräsmattan är torkad.

Ta vara på träden
Förlusten av ett gammalt träd representerar inte bara en värdeminskning för fastigheten den är på. Träd har också ett stort inflytande på vårt lokala klimat och välbefinnande.

På varma soliga dagar har de en jämna effekt på temperaturen och motverkar överhettning genom transpiration vid fotosyntes. På vintern har de en lunatic effekt på vår omgivning. Därför påverkar de också inomhusklimatet och luften i vårt hem. Tänk därför på det innan du skär ett gammalt träd. Det tar en livstid innan en ny kan ersätta en gammal.

Vi skapar lugn och är effektiva som buller, damm och föroreningar hinder för vägar och industri.

Att veta att träd producerar syre som vi andas in och binder CO2-bilar, och att industrin utsöndrar gör det extra viktigt att ta hand om den skyddande vegetationen vi har omkring oss. Ett stort och friskt träd kan absorbera upp till 60 kg damm och förorening över ett år. Träd behöver ofta specialvård. Orsaken kan vara vår avancerade ålder, ömt förorenande tryck eller dåliga tillväxtförhållanden. För att kunna uppfylla ett tillfredsställande jobb måste du förstå hur olika träslag beter sig, även efter att något har skurits bort. Beskärning måste därför baseras på en övergripande syn som omfattar både förebyggande och underhållsåtgärder. Tidigare antogs att skrotet steg från rötterna till kronan, och att beskärningen måste äga rum före den sjunde rosen. Nu vet vi att energi i form av stärkelse lagras lokalt i bagageutrymmet och i grenarna genom hela trädet och att grödan kan utföras hela året.

Stående beskärning

Stående beskärning kan orsaka stor skada och orsaka irreparabel skada. Skräckexemplen känner mest. Det är svårt att gå förbi ett döende träd utan att reagera.

En brutal och oavsiktlig klippning eller beskärning får ny tillväxt för att få en onaturlig och ful form. Klippning av resväskor resulterar till exempel. i skott som växer uppåt (så kallad tvål eller vattenspray), vilket ger ännu närmare tillväxt och mer nyans till omgivningen. I värsta fall kan detta orsaka inre skador på stammen, och att trädet gradvis förlorar sin vitalitet. Om några år kommer en topp dagg att ha tre rötter och utgöra en fara för miljön eftersom stora grenar kan bryta.

När ett träd är allvarligt skadat, tas det sällan bort eller bytas ut med en ny. Det är därför lönsamt att börja med tidig vård tidigt innan akuta åtgärder vidtas. Grunden för ett framgångsrikt resultat är att alla insatser baseras på biologisk kunskap och erfarenhet. För att säkerställa sund och naturlig utveckling är uppföljning och underhåll också av stor betydelse för resultatet.

Det finns ingen anledning att använda stora och dyra arbetsmaskiner för att nå otillgängliga platser. Dragkopplingsteknik med motorsåg är en säker metod och idag den mest effektiva och skonsamma. Växtligheten under och runt träden är inte skadad, och metoden kan användas med stor fördel vid skärning eller utfällning av svåra träd i sektioner.

TRÄINSPEKSJON
Det finns vanligtvis en konflikt mellan önskan om mer sol och syn, och behovet av att ta hand om den skyddande vegetationen vi har omkring oss. I denna konflikt är det lätt att acceptera att ett träd kan halveras. Detta är naturligtvis det absolut värsta alternativet för trädet. Då kan en trädvårdsrapport lösa eventuella konflikter och skydda både trädets hälsa och ägarnas intressen.

Vi genomför även tåginspektioner och rådgivare när det ska grävas och byggas nära träd.